1997

De grens van 2000 deelnemers wordt gepasseerd en het aantal vrijwilligers neemt toe tot 300!